atenuirati


atenuirati
attenuate
* * *
• attenuate

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • atenuirati — atenuírati dv. <prez. atenùīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> (što) DEFINICIJA prigušiti/prigušivati ETIMOLOGIJA lat. attenuare: prigušivati …   Hrvatski jezični portal

  • atenuator — atenùātor m DEFINICIJA tehn. naprava za prigušivanje; prigušivač ETIMOLOGIJA vidi atenuirati …   Hrvatski jezični portal

  • atenuacijski — atenuácījskī prid. DEFINICIJA koji djeluje prigušujuće ETIMOLOGIJA vidi atenuirati …   Hrvatski jezični portal